Varnostni pregledi

Ponujamo varnostne preglede po meri naročnikov. Varnostni pregled lahko obsega varnostno preverjanje zunanjega dela informacijskega okolja, internega dela informacijskega okolja ali usmerjen varnostni preged glede na podane potrebe.

Izvajamo tudi revizijo informacijskega okolja, predloge za opotimizacijo in razvoj v prihodnje.