Upravljanje identitet in dostopa

upravljanje identitet in dostopaGesla že dolgo niso več dovolj varen mehanizem zagotavljanja identitete posameznika in posledično pridobivanja pravic dostopa do informacijskih sredstev. Najbolj razširjena in preverjena je metoda več faktorskega preverjanja pristnosti, ki s kombinacijo nečesa, kar posameznik ima (žeton ali »token«, biometrični mehanizmi) in nečesa, kar pozna (geslo, PIN), doseže enolično identifikacijo z zelo majhno verjetnostjo zlorabe.

Težavo lahko predstavljajo različni nameni uporabe, zapletena tehnologija, kompleksnost upravljanja, neprilagojenost novim razmeram (aplikacije v oblakih, BYOD, mobilnost uporabnikov) ter končno visoki stroški implementacije ter vzdrževanja.

Ponujamo celovito rešitev za vse omenjene težave, ki omogoča:

  • Močno 2-faktorsko overjanje z enkratnimi gesli (OTP).
  • Enkratno prijavo na vse aplikacije in sisteme, tudi v oblaku (SSO).
  • Dopolnitev ali zamenjava že obstoječih sistemov za overjanje.