Varnostne rešitve


DDoS zaščita in preglednost za ponudnike internetnih storitev

Usmerjeni napadi z onemogočanjem storitve spletne strani so v svetu in regiji postali stalnica. »Haktivizem« je vsaj v naših krajih izgubil zalet, kar pa ne pomeni, da ne bomo že kmalu prebirali zgodb o uspešnih napadih na slovenske spletne strani.

Več…
Centralizirano upravljanje varnostnih dogodkov

Sistem za upravljanje varnostih informacij in dogodkov (SIEM) velja že dolgo za krovno in hkrati ključno orodje pri vzpostavljanju celovitega nadzora varnosti v vsaki organizaciji.

Več…
Celovita zaščita končnih uporabnikov

Zgodovinsko najdaljša in najbolj samoumevna zaščita končnih uporabnikov in sistemov je protivirusna (AV). Današnje AV rešitve so zelo zmogljive, tudi zastonjske in že vgrajene v operacijske sisteme, vendar to ni dovolj.

Več…
Pomoč pri zagotavljanju skladnosti s PCI DSS

Vsi, ki pri plačilnem prometu obdelujejo ali shranjujejo podatke s plačilnih kartic svojih kupcev, so podvrženi določilom standarda PCI DSS.
Več…Požarni zidovi naslednje generacije

Požarni zidovi naslednje generacije (ang. Next-Generation Firewalls) zagotavljajo močno varnost pri dostopu, preverjanju pristnosti uporabnikov, filtriranju dovoljenega prometa in aplikacij ter zaščito pred napadi.

Več…
Prepoznavanje in blokiranje naprednih groženj

Vsak dan se pojavlja ogromno novih groženj ali različic obstoječih, ki jih sodobni AV, IPS in FW sistemi ne morejo prepoznati.

Več…
Sistemi za zaznavanje / preprečevanje vdorov

Sistemi za zaznavanje/preprečevanje vdorov (ang. Intrusion Detection/Prevention Systems – IDS/IPS ) so ena od zelo celovitih in zanesljivih omrežnih in sistemskih varnostnih rešitev.

Več…
Upravljanje identitet in dostopa

Gesla že dolgo niso več dovolj varen mehanizem zagotavljanja identitete posameznika in posledično pridobivanja pravic dostopa do informacijskih sredstev.

Več…
Upravljanje ranljivosti in skladnosti

Pravočasno odkrivanje ranljivosti programske opreme sistemov in naprav ter spletnih aplikacij je ključ do uspešne zaščite pred znanimi in tudi pred še neodkritimi grožnjami in napadi.

Več…
Varen spletni prehod

Varen spletni prehod (ang. Web Gateway) je tehnologija, ki omogoča uporabnikom varno brskanje po spletu, hkrati pa zagotavlja dosledno upoštevanje nastavljenih pravil o primerni rabi interneta.

Več…
Zaščita in filtriranje elektronske pošte

Najsodobnejša rešitev za zaščito in filtriranje elektronske pošte, primerna za vse organizacije, od najmanjših do največjih.

Več…
Zaščita pred odtekanjem podatkov

Podatki so najpomembnejši del sodobne informatike, zato informacijska varnost poskuša zagotoviti njihovo pravilno uporabo in preprečiti zlorabe, potvorbe ali nepooblaščeno prilaščanje.
Več…