Operativna inteligenca

Operativna inteligencaZa učinkovito upravljanje sodobne IKT infrastrukture je zelo pomembno, da lahko zajemamo in v realnem času prikažemo podatke iz vseh sistemov, aplikacij in naprav, ter s korelacijo poljubnih informacij pokrijemo dogajanje v posameznih poslovnih procesih od začetka do konca (ang. End to end visibility). Če nek sistem zmore uporabiti vse podatke iz različnih virov, ki se med seboj strukturno razlikujejo, ter jih poveže in poljubno primerja, pridemo do izraza »operativna inteligenca«. Spremljanje podatkov iz raznovrstnih virov se namreč nadgradi s korelacijo teh podatkov in morda statičnih (urejenih) podatkov, shranjenih v podatkovnih zbirkah, vse skupaj pa s kombinacijo iskalnih pogojev in odločitvenih pravil v realnem času omogoča širši vpogled v stanje operativnih ali poslovnih procesov. Operativna inteligenca vam lahko pomaga, če želite:

  • Zajemanje in shranjevanje vseh podatkov iz poljubnih virov brez vnaprej definiranih shem, potrebnih za relacijske baze podatkov.
  • Preiskovanje in primerjavo vseh shranjenih podatkov v realnem času.
  • Enostavno sestavljanje iskalnih pogojev in poljubno vizualizacijo želenih podatkov, vključno z »ad-hoc« in »drill-down« poizvedbami.
  • Dodajanje novih virov, poizvedb, pravil in grafičnih prikazov brez programiranja.
  • Uporabo številnih brezplačnih, velikokrat dokazanih namenskih aplikacij za specifična področja nadzora (določene omrežne naprave, operacijski sistemi, popularne aplikacije …).
  • Polno prilagodljivost izgleda in delovanja sistema ter povezljivosti z drugimi rešitvami.
  • Nadgradnje in povezave obstoječih  rešitev (Nagios, SCOM, ..) v enotno okolje.
  • Neodvisnost rešitve od strojne opreme in izbire operacijskih sistemov.