Nadzor nad mobilnimi napravami

Nadzor nad mobilnimi napravamiMobilne naprave postajajo sestavni del informacijske infrastrukture v vseh organizacijah, zato jih je zelo pomembno obravnavati enakovredno delovnim postajam, strežnikom in ostalim napravam. Glavni problem pri uveljavljanju učinkovite in centralno vodene politike upravljanja mobilnih naprav predstavlja njihova raznovrstnost in nekompatibilnost ter lastništvo, saj so to velikokrat naprave v osebni lasti (BYOD). Vse to onemogoča enostavno in zanesljivo zaščito pred odtekanjem zaupnih in/ali poslovnih podatkov ter vdori preko okuženih aplikacij ali nevarnih dostopnih točk.
Nadzor in upravljanje mobilnih naprav pokrivata angleška pojma Mobile Device Management (MDM) in novejši Enterprise Mobility Management (EMM), ki implicitno vsebujeta varnost v smislu varovanja dostopa do podatkov, ne pa tudi zaščite pred škodljivimi programi. Zlasti najbolj razširjena platforma Android je potrebna posebne pozornosti, saj je po nekaterih virih že četrtina vseh dostopnih aplikacij okužena z neko vrsto škodljive kode. Na trgu je trenutno malo rešitev, ki zmorejo nadzorovati in upravljati vse mobilne platforme in hkrati nuditi ustrezno zaščito na enostaven, centraliziran in uporabnikom prilagojen način.

 

Ponujamo vam eno najbolj vsestranskih in najbolje ocenjenih rešitev, ki omogoča:

  • Podporo za Android, iOS, Windows Phone.
  • Delno ali popolno brisanje podatkov z izgubljenih/ukradenih naprav.
  • Oddaljeno zaklepanje/odklepanje naprav.
  • Prisilno šifriranje podatkov ter overjanje uporabnikov glede na politiko.
  • Prepoznavanje in posebno obravnavo »jailbroken/rooted« naprav.
  • »Secure container« – posebno varovano področje za Android naprave, ki navidezno loči poslovne podatke od ostalih.
  • Protivirusni program za Android okolje.
  • Centralizirano upravljanje z ene konzole, za nadzor, upravljanje nastavitev in distribucijo aplikacij ter granularno nastavitev politik.
  • Zelo podrobno poročanje in alarmiranje.