Nadzor nad bazami podatkov

Nadzor nad bazami podatkovBaze podatkov imajo v informatiki posebno vlogo, saj je okrog podatkov zgrajeno celotno informacijsko poslovanje. To pomeni, da jih je največkrat potrebno obravnavati kot kritično infrastrukturo, ki mora biti stalno razpoložljiva, kar zelo oteži proces njihove zaščite in vzdrževanja. Zato obstaja veliko različnih vrst zaščite in nadzora podatkovnih zbirk, od popolnega nadzora (ang. DAM – Database Activity Monitoring), upravljanja virtualnih popravkov do specializiranega spremljanja aktivnosti upravljalcev baz podatkov. Glede na vaše zahteve in potrebe vam lahko ponudimo ustrezno rešitev:

 

Popoln nadzor nad podatkovno zbirko

 • Odkrivanje ranljivosti in navodila za njihovo odpravo.
 • Odkrivanje šibkih gesel.
 • Samodejno iskanje in odkrivanje občutljivih podatkov in tabel.
 • Centralizirano upravljanje.
 • Prilagodljiva poročila, tudi v skladu z zahtevami standardov (PCI DSS in drugi).
 • Popolna DAM z zaščita pred znanimi ranljivostmi.
 • Implementacija potrebnih popravkov brez posegov v delovanje DB (virtual patching).

Nadzor aktivnosti upravljalcev podatkovnih zbirk (DBAs)

 • Nadzor nad dostopom privilegiranih uporabnikov do posameznih baz podatkov.
 • Snemanje in dokumentiranje aktivnosti DB administratorjev v bazi podatkov.
 • Napredno poročanje, alarmiranje in forenzika nad shranjenimi zapisi o aktivnostih.

Celovito spremljanje vseh dnevniških datotek

 • Centralizirano spremljanje vseh dnevniških datotek v realnem času.
 • Enostavno iskanje in korelacija nad poljubnimi podatki vseh shranjenih dnevniških datotek v sistemu.
 • Prilagojeno poročanje in alarmiranje glede na nastavljena pravila.