Nadzor IKT infrastrukture

Nadzor IKT infrastruktureUpravljanje omrežja, pa tudi sistemov in poslovnih procesov, je zelo zahtevno brez ustreznega centralnega nadzora delovanja. Številne rešitve zelo dobro pokrivajo posamične segmente IKT infrastrukture, vendar je malo takšnih, ki so sposobne zajeti in v realnem času prikazati podatke z vseh sistemov, aplikacij in naprav. Težavo predstavljajo tudi delne ali slabo napisane rešitve, ki ne nudijo polnega vpogleda v delovanje posameznih podsklopov.

Ponujamo rešitev, ki omogoča:

  • Nadzor poljubnih sistemov (strežnikov, namiznih računalnikov, industrijskih naprav, večfunkcijskih naprav, …)
  • Nadzor celotnega omrežja, vključno z odkrivanjem topologije, NetFlow (xFlow, …) analizo in odkrivanjem vzroka težav (root-cause analiza)
  • Nadzor delovanja posameznih aplikacij
  • Izboljšan nadzor delovanja vseh Cisco omrežnih in varnostnih naprav
  • Izboljšan nadzor delovanja elektronske pošte v Microsoft Exchange okolju
  • Izboljšan nadzor delovanja Microsoft Active Directory okolja
  • Izboljšan nadzor delovanja virtualnih strežnikov