Nadzor aplikacij

nadzor aplikacij

Spremljanje delovanja aplikacij je lahko zelo pomembno in zahtevno opravilo, posebej v primeru kritičnih in/ali kompleksnih več nivojskih aplikacij v distribuiranem okolju. Odkrivanje motenj v delovanju, identifikacija napak in njihovo odpravljanje je za aplikacije v produkciji eden najbolj občutljivih, stresnih in pogosto finančno bolečih procesov, saj zahteva usklajeno in hitro delovanje vseh vpletenih, tako skrbnikov in vzdrževalcev opreme kot razvijalcev programske opreme. Takojšnja dostopnost vseh podatkov iz log zapisov aplikacij in vseh naprav ter sistemov v procesu je ključna za hitro in učinkovito odpravljanje težav.

Ponujamo vam rešitev, ki omogoča:

  • Dostop do log zapisov aplikacij, sistemov in naprav glede na pravice vsakega posamičnega uporabnika
  • Spremljanje vseh log podatkov v realnem času, ne glede na lokacijo strežnikov ali aplikacij
  • Alarmiranje o motnjah v delovanju aplikacij v realnem času
  • Poljubno korelacijo med vsemi zajetimi podatki v sistemu
  • Popolno prilagodljivost pravil, alarmov, poročil in uporabniškega vmesnika rešitve