Poslovna analitika

Poslovna analitika

Svet poslovne analitike se spreminja. V današnjem svetu, ki je vedno bolj odvisen od podatkov, pomeni zanašanje samo na strukturirane podatke za potrebe poslovne analitike izrazito konkurenčno pomanjkljivost.
Podatkovni arhitekti, poslovni analitiki, razvijalci in IT voditelji širijo področje poslovne analitike z vključevanjem novih virov podatkov, kot so npr. podatki iz naprav. S kombiniranjem novih virov podatkov in tradicionalnih strukturiranih podatkovnih virov lahko zagotovimo pravočasen in ustrezen vpogled v poslovanje in dosežemo bistveno večjo vrednost za odločitve v poslovanju.
Viri podatkov znotraj IT infrastrukture organizacij so različne aplikacije, mobilne naprave, senzorji, spletne strani, strežniki, komunikacijske naprave in strukturirane podatkovne baze. Ti podatki se lahko generirajo v velikih količinah, so zelo raznoliki in se dinamično spreminjajo. Uporabna vrednost omenjenih podatkov je v spremljanju/analitiki aktivnosti in obnašanja strank, uporabnikov, partnerjev, proizvodov, storitev, poslovnih procesov, aplikacij, omrežij ter naprav.

Vodilna podjetja vedno bolj rudarijo po podatkih zunaj njihovih osnovnih IT potreb zato, da zagotovijo vodstvu, prodaji, marketingu, operativcem in strankam nove poslovne vpoglede v realnem času.

Rešitev za poslovno analitiko omogoča:

  • obogatitev novih virov podatkov s poslovnimi podatki
  • integracija med podatkovnimi bazami in podatki iz IT naprav
  • koreliranje strukturiranih podatkov (obračunski podatki, profili uporabnikov, geo-lokacija, podatki o storitvah, podatki o produktih) z nestrukturiranimi podatki (aktivacija naprav, aplikacijski logi, strežniški logi, avtentikacijski logi, itd)
  • pregled nad želenimi poslovnimi podatki v realnem času
  • zelo hitro kreiranje vizualizacij in korelacij nad podatki
  • učinkovito odkrivanje vzorcev, sprememb in trendov
  • delo s podatki brez vnaprejšnjih shem ali podatkovnih modelov
  • povezovanje in komplementarne funkcije v primeru obstoječih sistemov za poslovno poročanje/inteligenco
  • enostavno analitiko nad skladišči »Big Data« kot je npr. Hadoop