Operativna analitika

Operativna analitika

Podjetja se danes soočajo z naraščajočimi izzivi kako z informacijsko tehnologijo podpreti rast podjetja, povečati učinkovitost, izboljšati uporabniško izkušnjo in zadržati stranke.
Podatki, ki jih generirajo naprave v podjetju skupaj s podatki v poslovnih bazah tvorijo množico iz katere je potrebno izločiti najbolj uporabne informacije, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje podjetja. Raznovrstni podatki, ki jih kreirajo naprave so osnova za operativno analitiko. Tradicionalna orodja niso kos količini, raznovrstnosti in dinamičnem spreminjanju teh podatkov.
Rešitev omogoča podjetjem oziroma organizacijam, da nadzorujejo, iščejo, analizirajo in vizualizirajo
podatke iz naprav v realnem času ali nad zgodovinskimi podatki.

Operativna analitika omogoča:

 • izboljšanje zadovoljstva uporabnikov in dolgoročna partnerstva, kar lahko realiziramo z:
 • odpravljanjem težav v aplikacijah,
 • preiskovanjem varnostnih incidentov,
 • izpolnjevanjem zahtev po skladnosti v minutah, namesto v urah ali dnevih,
 • zmanjšanjem MTTR / MTTI do 70 % (z dostopom do podatkov na vseh vaših sistemih),
 • zmanjšanjem povprečnega časa med napakami (MTBF) s proaktivnim reševanjem vprašanj v realnem času opozorila
 • z omogočanjem neposrednega in varnega dostopanja podpore do vseh podatkov,ki so potrebni za hitro odpravo napak
 • izmenjavo in deljenjem podatkov/poročil med različnimi vlogami v podjetju v realnem času
 • Povečati operativno učinkovitost, kar lahko realiziramo z:
  • poročanjem in analitiko trendov ter analitiko ključnih IT kazalnikov uspešnosti
  • spremljanjem SLA skladnosti, uporabe produktov, želja uporabnikov in celostne uspešnosti IT storitev,
  • načrtovanjem zmogljivosti na osnovi »end to end« vpogleda v sredstva, dodeljevanjem zmogljivosti in porabo virov
  • uporabo IT podatkov v realnem času za razumevanja trenutnih trendov v kontekstu zgodovinskih vzorcev
 • Rast podjetja, kar lahko realiziramo z:
  • uporabo aplikacije za razumevanje vzorcev uporabe, geografskih trendov in informacij o najpomembnejših uporabnikih/kupcih in tistih, ki skušajo zlorabiti vaše IT okolje
  • beleženjem spletne dejavnosti in enostavnim prepoznavanjem vplivov na poslovanje
  • z vpogledom v učinkovitost in izrabo storitev (vpliv na rast dobička),
  • z zbiranjem podatkov iz vseh sistemov in oblikovanjem storitvenih katalogov ter z zagotavljanjem (sledenjem) preglednosti stroškov in poračunom stroškov