»Big Data« analitika

Big data Analitika
Razširljiva »Big Data« arhitektura omogoča implementacije, ki presegajo 100TB podatkov dnevno. Ni potrebno v naprej vedeti kaj in na kašnem način iščemo, kar omogoča dinamične procese iskanja podatkov v realnem času. Slednji so shranjeni (indeksirani) v originalni, nespremenjeni obliki brez normalizacije ali redukcije.
Za hitro in distribuirano iskanje je uporabljena Google MapReduce tehnologija. Časovni žig se lahko uporabi za vsak dogodek in hkrati upošteva različne časovne pasove.
Lastnosti platforme za »Big Data« analitiko:

  • Izredno zmogljiva platforma, ki nima omejitev pri tipu podatkov, ki jih zajema, je zelo hitra (ne uporablja relacijske baze podatkov) in zelo prilagodljiva v smislu vizualizacije/poročanja o izbranih podatkih in analitiki le teh.
  • Rešitev uporablja enotno konzolo in enotno skladišče podatkov.
  • Pri rešitvi gre v celoti za programsko opremo in je zato neodvisna od strojne opreme in operacijskih sistemov. Podprta je uporaba virtualne infrastrukture, lahko uporablja obstoječe naprave za shranjevanje podatkov kot npr. Hadoop.
  • Čas hranjenja podatkov in dolžina zgodovinskih poizvedb nista omejena. Odvisna sta zgolj od možnosti infrastrukture uporabnika.
  • Vsi podatki so shranjeni v izvorni obliki/formatu, zato se informacije ne izgubljajo.
  • Možne so »Ad-hoc« in »Drill-down« poizvedbe brez v naprej definiranih shem.
  • Vse obstoječe vizualizacije in poročila so v celoti prilagodljive in spremenljive. Zelo enostavno je kreiranje novih vizualizacij in poročil.
  • Odprta arhitektura in številne možnosti dodatnega razvoja ali povezovanja.
  • Zelo hitra poizvedba, korelacije in analitika nad podatki.